Revalideren in Spanje

Revalideren in Spanje – Vergoeding Neurologische Revalidatie

Vergoeding revalidatie, Wat krijgt u vergoed?

Revalidatie bij revalidatiecentrum Medifit wordt vergoed uit de basisverzekering door alle Nederlandse zorgverzekeraars.

De kosten van deze revalidatie behandelingen kunnen direct worden gedeclareerd aan de zorgverzekering. In de Nederlandse wet staat dat revalidatie in een revalidatiecentrum vergoed wordt als deze revalidatie onder de eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts plaats vindt. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van een revalidatiearts. De revalidatiearts bepaald of u in aanmerking komt voor een klinisch of poliklinisch revalidatie traject. Een verwijzing van een revalidatiearts in Nederland is voldoende om bij ons te revalideren.  Ook is het mogelijk om een diagnostisch consult te krijgen van onze revalidatiearts om te bepalen of u in aanmerking komt om bij ons te revalideren.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor een revalidatie traject?

Revalideren is het herstellen na een behandeling of operatie of na een ongeval. Dit kan zowel lichamelijk als psychisch herstel zijn. Soms is alleen fysiotherapie voldoende, maar vaak is een traject in een revalidatiecentrum belangrijk voor een beter en sneller herstel. Een revalidatiecentrum is een gespecialiseerd behandelcentrum waar ze veel kennis hebben van revalidatiegeneeskunde en ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig wordt. Daarnaast is het verminderen of laten verdwijnen van uw handicap ook het doel van een revalidatiecentrum. Het voordeel van revalidatie therapie in een revalidatiecentrum is dat een probleem multidisciplinair wordt aangepakt. Fysiotherapie wordt vaak gecombineerd met Manuele therapie, Osteopathie, Psychotherapie, Ergotherapie, Podologie, Acupunctuur, Hydrotherapie en oefentherapie in de revalidatiezaal.

 

Revalidatie behandelingen worden vergoed als het gaat om:

  • Stoornissen of beperkingen in het bewegingsapparaat.
  • Een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, fysieke en/of het verstandelijk vermogen of het gedrag, bijvoorbeeld na een beroerte, MS of Parkinson.
  • Verblijf in revalidatiecentrum Medifit: het gaat hier om revalidatie waarvoor u meerdere dagen (minstens 14) opgenomen wordt, dit heet klinische revalidatie. Deze meerdaagse opname vindt plaats als verwacht wordt dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname.
  • Oncologische revalidatie; psychologische nazorg en fysieke revalidatie om weer aan te sterken.
  • Deeltijd- of dagbehandeling in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie zonder verblijf oftewel poliklinische revalidatie.
  • Ouderen die uit het ziekenhuis komen na een behandeling en revalidatiezorg en verpleging nodig hebben.

 

Wij als revalidatiecentrum Medifit / HCB hebben afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars en kunnen daarom deze revalidatie direct bij hun declareren, zonder dat u dit hoeft voor te schieten.

Sinds 1 oktober 2011 heeft HCB/Medifit contracten met een aantal Nederlandse zorgverzekeraars zoals bijvoorbeeld de VGZ, UNIVÉ, BEWUZT, SZVK, IZZ, UMC, ZEKUR en ZORGZAAM. Bent U bij een van deze verzekeringen verzekerd dan wordt neurologische revalidatie geheel vergoed zonder dat we dit zelfs hoeven aan te vragen. Het grootste voordeel van dit contract is dat u direct geholpen kunt worden met klinische of poliklinische neurologische revalidatie, zonder wachtlijsten.

Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd en u wilt toch revalideren bij Medifit dan is dit waarschijnlijk mogelijk. Wij nemen contact op met uw zorgverzekeraar en vragen om toestemming voor deze revalidatie, als hier een indicatie voor is. Wij zorgen voor al het papierwerk en de declaraties, zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken. Onze administratieve afdeling beschikt over 3 Nederlandssprekende medewerkers waar u terecht kunt met al uw vragen.

zorgverzekering

Revalideren in Spanje.