Revalideren in Spanje

Neurologische revalidatie – Revalidatiecentrum Medifit in Spanje

Het Nederlands neurologische revalidatiecentrum Medifit  maakt onderdeel uit van ziekenhuis Hospital Clinica Benidorm (HCB), wij staan bekend vanwege onze moderne en succesvolle neurologische revalidatie programma´s met uitstekende medische zorg en onze individuele en intensieve aanpak. De revalidatiegeneeskunde in ons revalidatiecentrum richt zich op neurologische problemen van allerlei soort zoals CVA, hersenbloeding, herseninfarct, Beroerte, Parkinson, MS/Multiple Sclerose en andere niet aangeboren hersenaandoeningen (NAH).

revalidatie-centrum

De Neurologische revalidatie afdeling is uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur voor neurologische revalidatie en een ervaren medisch team. Ons administratief personeel kan u helpen met professionele diensten bij de declaraties. Wij bieden u alle mogelijke medische zorg. Dit loopt uiteen van fysiotherapie, ergotherapie, psychotherapie, neuropsychologie, cognitieve therapie, logopedie, podologie, revalidatie-therapie, controle consulten bij de neuroloog, revalidatie arts en cardioloog. Tevens hebben wij de mogelijkheid om röntgenfoto´s, echografie, EEG tot en met een MRI-scan te realiseren. Wij bieden u een volledig gespecialiseerd medisch revalidatie traject gericht op uw neurologische klachten.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat wij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde en neurologische revalidatie, om u zodoende de beste medische en menselijke zorg en advies te kunnen geven. In ons neurologische revalidatiecentrum werken meer dan 35 gerenommeerde artsen/specialisten en therapeuten, die voor u klaar staan wanneer u dit nodig heeft.

Alle neurologische revalidatie en therapie behandelingen worden verzorgd door ons vriendelijke en professionele team van therapeuten en specialisten, gebruik makend van de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur, behandeltechnieken en -protocollen. Het revalidatiecentrum staat onder leiding van de Nederlanders Michael Martorell Schonenberg en Gerard Krol, beide met een brede ervaring in neurologische revalidatie. Zij geven leiding aan een team van fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, osteopaten, diëtiste, podoloog, orthopedisch schoenmaker, logopedist, psycholoog, neuropsycholoog, cognitief-trainer, ergotherapeut, acupuncturist en de revalidatiearts.

In nauwe samenwerking met uw behandelend specialist stellen wij uw neurologische revalidatieprogramma samen, om uw herstel op een deskundige, veilige en snelle manier te bevorderen. Wij zijn gespecialiseerd in het samenstellen van neurologische revalidatieprogramma´s gericht op de individuele klacht van iedere afzonderlijke de patiënt.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

In onze visie staan de volgende aspecten centraal: wij doen alléén de dingen waar wij goed in zijn, excelleren in medische zorg kunnen wij alléén samen met u, meten is weten, innovatieve computergestuurde test- en meetapparatuur helpen ons uw, prestatieniveau te monitoren, zorg op maat, omdat uw neurologische klacht onze zorg is, samenwerken aan herstel met maximale resultaten en klant tevredenheid.

Een neurologische revalidatiebehandeling richt zich niet alleen op de neurologische aandoening zelf, maar probeert ook eventuele blijvende gevolgen ervan zoveel mogelijk te verminderen. Het doel van de neurologische revalidatiebehandeling is dat de revalidant in alle opzichten weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Het kan zijn dat er blijvende gevolgen zijn van een neurologische aandoening. In dat geval leert de revalidant om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan. De aandoening heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf, maar ook voor de personen uit zijn/haar naaste omgeving. Wij zorgen ervoor dat ook zij nauw worden betrokken bij het revalidatieproces

 

Het therapie/revalidatie protocol is volgens de nieuwste inzichten en voldoet aan de internationale en Nederlandse neurologische richtlijnen. Wij besteden veel aandacht aan klachtenpreventie en geven u daarom bij vertrek een oefenprogramma mee, zodat u thuis de conditie kan behouden en verbeteren.

revalidatie-knie-en-heup-diagram

Heeft u sinds korte of langere tijd neurologische klachten? Belemmeren deze neurlogische klachten u vooral in het dagelijks functioneren? Zo ja, dan vereist de hulp die u nodig heeft maatwerk en deskundigheid. Het neurologisch revalidatieprogramma van revalidatiecentrum Medifit voorziet in beiden. De nieuwste neurologische behandeltechnieken zijn in ons programma opgenomen zodat u zult ervaren dat uw klachten onze zorg zijn. Voorlichting/advisering over het ontstaan en verloop van de klacht en actieve neurologische revalidatie staan bij ons centraal. U heeft immers neurologische klachten en u wilt advies en hulp bij het effectief bestrijden ervan. Naast onze coachende en adviserende rol zullen wij u vooral stimuleren om zelf actief bezig te zijn met het succesvol bestrijden van uw neurologische klachten.

Het neurologisch revalidatieprogramma is een door ons ontwikkelt intensief behandel- en trainingsprogramma, waarin de meest recente inzichten rondom neurologische revalidatie zijn verwerkt. Wij hebben reeds jarenlange ervaring op het gebied van neurologische revalidatie. In onze aanpak staat een uitgebreide intake en onderzoek voorop, met behulp van onze revalidatiearts en de nieuwste meet- en testapparatuur.

Waarom is revalidatie bij Medifit zo bijzonder en effectief?

De loon en huisvesting kosten zijn in Spanje lager dan in Nederland. Daarom kunnen wij met de Nederlandse vergoedingen uit de basisverzekering, meer revalidatie uren en meer individuele service leveren. Dit gecombineerd met een zeer gemotiveerd revalidatie team die graag met mensen omgaan.

Revalideren in Spanje.