Revalideren in Spanje

Revalideren in Spanje – Revalidatiecentrum

Het internationale neurologische revalidatiecentrum Medifit  maakt onderdeel uit van het ziekenhuis Hospital Clinica Benidorm (HCB), wij staan bekend vanwege onze moderne en succesvolle neurologische revalidatie programma´s met uitstekende medische zorg en onze zeer persoonlijke en humane aanpak. De revalidatiegeneeskunde in onz revalidatie centrum richt zich bij ons op neurologische problemen van allerlei soort zoals CVA, hersenbloeding, herseninfarct, parkinson, ALS, etc.

revalidatie-centrum

De Neurologische revalidatie afdeling is uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur en een ervaren team van e artsen, specialisten, therapeuten, verpleegkundigen en onze revalidatie arts.Ons administratief personeel kan u helpen met professionele en menselijke inbreng u van dienst te zijn. Wij bieden u alle medische zorg onder één dak. Dit loopt uiteen van fysiotherapie & ergotherapie, psychotherapie, logopedie, podologie, revalidatie, controles bij de neuroloog- revalidatie arts- cardioloog, röntgenfoto´s tot en met ECG of echografie. Wij bieden U een volledig gespecialiseerd medisch pakket gericht op Uw neurologische klachten.

Uiteraard zorgen wij ervoor op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de geneeskunde en neurologische revalidatie, om u zodoende de beste medische en menselijke zorg en advies te geven. In het neurologische revalidatiecentrum werken meer dan 30 gerenommeerde artsen/specialisten en therapeuten, die voor u klaar staan.

Alle neurologische revalidatie en therapie behandelingen worden verzorgd door ons vriendelijke en professionele team van therapeuten, gebruik makend van de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur, behandel technieken en -protocollen. De revalidatie in het revalidatiecentrum staat onder leiding van de Nederlanders Michael Martorell Schonenberg en Gerard Krol, beide met een brede ervaring in neurologische revalidatie. Deze geven leiding aan een team van fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, Chiropractoren, Osteopaat, diëtiste, podoloog, logopedist, psycho-therapeut en acupuncturist.

In nauwe samenwerking met uw behandelend specialist stellen zei uw neurologische revalidatie programma samen, om uw herstel op een deskundige, veilige en snelle manier te bevorderen. Wij zijn  gespecialiseerd in het samenstellen van neurologische revalidatie programma´s gericht op de individuele klacht van de patiënt na een beroerte (CVA) of een niet aangeboren hersenaandoening (NAH) .

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

In onze visie staan de volgende aspecten centraal: wij doen alléén de dingen waar wij goed in zijn, excelleren in medische zorg kunnen wij alléén samen met u, meten is weten, innovatieve computer gestuurde test- en meetapparatuur helpen ons uw, prestatieniveau te monitoren, zorg op maat, omdat uw klacht onze zorg is, samenwerken aan herstel met maximale resultaten en klant tevredenheid.

Een neurologische revalidatiebehandeling richt zich niet alleen op de neurologische aandoening zelf, maar probeert ook eventuele blijvende gevolgen ervan zoveel mogelijk te verminderen. Het doel van de neurlogische revalidatiebehandeling is dat de revalidant in alle opzichten weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Het kan zijn dat er blijvende gevolgen zijn van een neurologische aandoening. In dat geval leert de revalidant om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan. De neurologische revalidatiebehandeling vindt soms individueel, soms in groepsverband plaats. De aandoening heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf, maar ook voor de personen uit zijn/haar naaste omgeving. Wij zorgen ervoor dat ook zij nauw worden betrokken bij het revalidatieproces

Het therapie/revalidatie protocol is volgens de nieuwste inzichten en voldoet aan de internationale neurologische richtlijnen. Wij besteden veel aandacht aan klachtenpreventie en geven u daarom bij vertrek een oefenprogramma mee, zodat de patiënt thuis de conditie kan behouden en verbeteren .

revalidatie-knie-en-heup-diagram

Heeft U sinds korte of langere tijd neurologische klachten? belemmeren deze klachten u vooral in het dagelijks functioneren? Zo ja, dan vereist de hulp die u nodig heeft maatwerk en deskundigheid. Het neurologisch Revalidatie Programma van revalidatie centrum Medifit voorziet in beiden. De nieuwste neurlogische behandeltechnieken zijn in ons programma opgenomen zodat u zult ervaren dat uw klachten onze zorg zijn.

Het Neurologisch Revalidatie Programma is een door ons ontwikkelt behandel- en trainingsprogramma, waarin de meest recente inzichten rondom neurologische revalidatie zijn verwerkt. Wij hebben reeds jarenlange ervaring op het gebied van neurologische revalidatie. In onze aanpak staat een uitgebreide intake en onderzoek voorop, met behulp van onze revalidatie arts en de nieuwste meet- en testapparatuur. Voorlichting/advisering over het ontstaan en verloop van de klacht en actieve neurologische revalidatie staan hierbij centraal. U heeft immers neurologische klachten en u wilt advies en hulp bij het effectief bestrijden ervan. Naast onze coachende en adviserende rol zullen wij u vooral stimuleren om zelf actief bezig te zijn met het succesvol bestrijden van uw klachten.

Revalideren in Spanje.