Revalideren in Spanje

REVALIDATIE PROGRAMMA

Hoe ziet het Medifit Neurologische Revalidatie Programma eruit:

De intake
Ieder behandeltraject start altijd met een uitgebreide intake, de zgn. basismeting, waarin aandacht wordt besteed aan uw hulpvraag en verwachtingen. Tevens wordt een lichamelijk onderzoek verricht en worden een aantal metingen op gebied van spierkracht, spierspasme, stabiliteit, lenigheid en coördinatie gedaan.

Uniek in onze testmethodiek is het  gebruik van een aantal computergestuurde meetinstrumenten. Hiermee zijn wij in staat om objectief  uw beginniveau vast te stellen en vast te leggen. De test gegevens vormen de basis voor uw revalidatie programma. Dit programma wordt met behulp van een behandelprotocol voor u op maat gemaakt door één van de Medifit therapeuten.

De behandeling
Wij volgen een door onszelf ontwikkeld activiteit- en gedragsgebonden behandelprotocol dat voldoet aan de internationale  richtlijnen voor neurologische revalidatie. U zult van maandag t/m zaterdag minimaal 3 tot 5 uur behandelsessies per dag ondergaan. U krijgt revalidatie therapie in de revalidatie/oefenzaal, revalidatie zwembad, en u 1 tot 2 behandelingen per dag als ergotherapie, psychotherapie, logopedie en heel veel fysiotherapie. De behandelingen van fysiotherapie kunnen ook een combinatie zijn van orthopedische manuele therapie, massage, dryneedling / acupunctuur, ontspanningstherapie of  lymphe drainage. Dit unieke protocol is onderverdeeld in twee fases, te weten:

1.    de behandelfase op stoornisniveau (0-6 weken)
2.    de functionele belastbaarheids fase op beperkingenniveau (6-12 weken)

De behandelfasen kenmerken zich door:

De EERSTE fase:

Individuele therapie

 • het geven van informatie en advies in relatie tot uw klachten
 • behandelingen gericht op “spierkracht/spasme” (fysiotherapie & ergotherapie)
 • psychische ondersteuning (psychotherapie/ontspanningstherapie)/li>
 • Ontsteking/pijn bestrijding ( bij bijvoorbeeld een pijnlijke schouder)
 • Spierfunctie verbetering
 • Opvoeren ADL, lopen, aankleden, wassen
 • Functie verbetering

Oefentherapie in de oefenzaal

 • opbouw van een oefen- en trainingsprogramma, gericht op herstel van het bewegingsgevoel & coördinatie. (“Hoe leer ik veilig bewegen”?)
 • Spierkracht en uithoudings vermogen verbetering
 • Coördinatie en stabiliteitstraining
 • Looppatroon verbeteren; afbouwen bewegen met hulpmiddelen
 • Functionele oefeningen (oefenen transfers, etc.)

De TWEEDE fase:

 • start van het actief stabiliserend en mobiliserend oefenprogramma
 • start van de functionele training gericht op oa. loopscholing en normaliseren van de dagelijkse handelingen
 • het verbeteren van het beweeggedrag, zodat de controle over uw klachten toeneemt
 • verbeteren van mobiliteit, kracht, coördinatie, evenwicht
 • ergotherapie voor ADL activiteiten
 • Verhogen van het aerobe uithoudingsvermogen
 • Hydrotherapie in zwembad
 • opnieuw veel aandacht voor het informeren en adviseren i.r.t. uw (rest)klachten
 • opnieuw veel aandacht voor het testen van het fysieke prestatievermogen
 • adviseren en informeren i.r.t. zelfmanagement; (Hoe word ik mijn eigen therapeut”?)

De evaluatiefase en outtake
Iedere week vindt er een uitgebreide evaluatie plaats. Hierbij wordt het niveau opnieuw bepaald. Indien nodig wordt het programma bijgesteld in samenwerking met onze revalidatie arts en neuroloog opgenomen

Tijdens de outtake zullen wij vooral ingaan op de vraag of uw hulpvraag is beantwoord en of de behandeling heeft voldaan aan uw verwachtingen. Tevens zullen wij, d.m.v. een eindmeting, het eindniveau  vaststellen en dit vergelijken met de uitkomsten van de basismeting, uitgevoerd aan het begin van het behandeltraject. Tenslotte wordt met u een eventueel preventief vervolgtraject besproken en informeren wij uw (huis)arts, specialist over de bereikte behandel resultaten d.m.v. een verslag van uw resultaten.

Welke rol speelt de fysiotherapeut in het Medifit Neurlogische Revalidatie Programma?
De fysiotherapeuten die het Neurologische Revalidatie Programma aanbieden zijn speciaal geschoold in de coachende, adviserende en trainende rol die zij innemen. De (neuro)fysiotherapeut bewaakt het behandel- en therapieprogramma. Een Orthopedisch Manueel Therapeut voert de metingen en tests gedurende het programma uit.

Revalideren in Spanje.