Revalideren in Spanje

Neurologische Revalidatie in Revalidatiecentrum Medifit in Spanje

REVALIDATIE PROGRAMMA

Hoe ziet het Neurologische Revalidatie Programma eruit:

De intake
Ieder revalidatie traject begint met een uitgebreide intake die wordt gedaan door de revalidatiearts en een gespecialiseerde fysiotherapeut. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw hulpvraag en verwachtingen. Tijdens deze intake wordt een lichamelijk onderzoek verricht en worden een aantal metingen gedaan op het gebied van spierkracht, spierspasme, stabiliteit, lenigheid en coördinatie.

Uniek in onze testmethodiek is het gebruik van een aantal computergestuurde meetinstrumenten. Hiermee zijn wij in staat om objectief uw beginniveau vast te stellen en vast te leggen. De test gegevens vormen de basis voor uw neurologisch revalidatieprogramma. Dit programma wordt met behulp van een behandelprotocol voor u op maat gemaakt.

De behandeling
Wij volgen een activiteiten- en gedrags gebonden behandelprotocol dat voldoet aan de internationale richtlijnen voor neurologische revalidatie. U zult van maandag t/m vrijdag minimaal 3 tot maximaal 5 uur behandelsessies per dag ondergaan. Het grote verschil met revalidatiecentra in Nederland is dat wij veel individuele therapie behandelingen aanbieden zoals ergotherapie, psychotherapie, cognitieve therapie en heel veel fysiotherapie. De revalidatietherapie bestaat uit revalidatie in de oefenzaal en ons revalidatie zwembad.

Dit unieke protocol is onderverdeeld in twee fases, te weten:

 1. de behandelfase op stoornisniveau
 2. de functionele belastbaarheid fase op beperkingenniveau

 

De behandelfasen kenmerken zich door:

De EERSTE-fase:

Individuele therapie

 • Het geven van informatie en advies in relatie tot uw klachten (revalidatiearts en fysiotherapeut).
 • Behandelingen gericht op “spierkracht/spasme” (neuromodulatie, dry-needling, fysiotherapie en eventueel botox injecties).
 • Psychische ondersteuning (psychotherapeut, cognitief trainer en neuropsycholoog).
 • Ontsteking/pijn bestrijding (bijvoorbeeld bij een pijnlijke schouder).
 • Spierfunctie verbetering (ergotherapie en fysiotherapie).
 • Opvoeren ADL, lopen, aankleden, wassen (ergotherapie, fysiotherapie en verpleging).
 • Functie verbetering (oefentherapie en ergotherapie).

 

Oefentherapie in de revalidatie/oefenzaal en zwembad.

 • Opbouw van een oefen- en trainingsprogramma, gericht op herstel van het bewegingsgevoel. (“Hoe leer ik veilig bewegen”?)
 • Spierkracht en uithoudingsvermogen verbetering.
 • Coördinatie en stabiliteitstraining.
 • Looppatroon verbeteren; afbouwen bewegen met hulpmiddelen
 • Functionele oefeningen (oefenen transfers, etc.)

 

De TWEEDE-fase:

 • Start van het actief stabiliserend en mobiliserend oefenprogramma.
 • Start van de functionele training gericht op o.a. loop-scholing en normaliseren van de dagelijkse handelingen.
 • Het verbeteren van het beweeggedrag, zodat de controle over uw klachten toeneemt.
 • Verbeteren van mobiliteit, kracht, coördinatie en evenwicht.
 • Ergotherapie voor ADL-activiteiten.
 • Verhogen van het aerobe uithoudingsvermogen
 • Hydrotherapie in zwembad
 • Opnieuw veel aandacht voor het informeren en adviseren i.r.t. uw (rest)klachten
 • Opnieuw veel aandacht voor het testen van het fysieke prestatievermogen
 • Adviseren en informeren i.r.t. zelfmanagement; (Hoe word ik mijn eigen therapeut”?)

De evaluatiefase en out take
Iedere week vindt er een uitgebreide evaluatie plaats. Hierbij wordt het niveau opnieuw bepaald. Indien nodig wordt het programma en de behandeldoelen bijgesteld. Om de andere week is er een evaluatieconsult met onze revalidatiearts en indien nodig bestaat er de mogelijk voor een aanvullend consult met onze neuroloog of cardioloog.

Tijdens de “out take” zullen wij vooral ingaan op de vraag of uw hulpvraag is beantwoord en of de behandeling heeft voldaan aan uw verwachtingen. Tevens zullen wij, d.m.v. een eindmeting, het eindniveau vaststellen en dit vergelijken met de uitkomsten van de basismeting, uitgevoerd aan het begin van het behandeltraject. Tenslotte wordt met u een eventueel preventief vervolgtraject besproken en informeren wij uw (huis)arts, specialist over de bereikte behandelresultaten d.m.v. een verslag van uw resultaten.

Welke rol speelt de fysiotherapeut in het neurologische revalidatieprogramma?
De fysiotherapeuten zijn speciaal geschoold in een coachende, adviserende en trainende rol. De (neuro)fysiotherapeut bewaakt ook het therapieprogramma en voert de metingen en tests gedurende het programma uit. Gedurende de gehele revalidatie periode staan de fysiotherapeuten in direct contact met de revalidatiearts. Ook zijn er wekelijks multidisciplinaire bijeenkomsten van het medische revalidatieteam, dit om een goede coördinatie tussen de fysiotherapie afdeling en de andere disciplines te waarborgen.

Revalideren in Spanje.