NEUROLOGISCHE REVALIDATIE
Complexe problematiek als neurologische revalidatie heeft een mulitdiscplinare en persoonlijke aanpak nodig

Voor wie is de neurologische revalidatie bedoeld?

Neurologische revalidatie is bedoeld voor mensen die door een beroerte, CVA, herseninfarct, hersenbloeding of een andere niet aangeboren hersen aandoening (NAH) blijvende beperkingen ervaren in het dagelijkse leven. Van belang is natuurlijk ook wat men vóór de beroerte deedt: hoe zag het dagelijkse leven eruit, hoe was de sociale situatie?

In het algemeen kan men stellen dat gemotiveerde neurologische patiënten met complexe problemen bij ons in de revalidatie goed terecht kunnen. De specialistische revalidatiegeneeskundige zorg bij revalidatie centrum Medifit biedt veel deskundigheid op het gebied van hersenletsel na een neurologische problemen als bijvoorbeeld een beroerte. Hierdoor kan een veelheid van problemen in samenhang worden aangepakt. De patiënten moeten een redelijk tempo aan kunnen en gemotiveerd zijn. Men moet zich op termijn thuis kunnen redden, eventueel met aanpassingen en met hulp van thuis- en/of mantelzorg. De revalidatiearts hanteert indicatiecriteria die hierop gebaseerd zijn.

Ons Individueel revalidatie behandelplan

De neurologische revalidatie helpt om met uw beperkingen weer zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven, zo zelfstandig mogelijk te zijn en actief aan het leven deel te nemen. Wij vinden het essentieel om naar uw wensen te luisteren en het behandelplan daarop in te richten. Revalidatie is bij revalidatie centrum Medifit maatwerk. Voor iedereen wordt een individueel neurologische revalidatie behandelplan opgesteld. In overleg met de patiënt en de familie worden de revalidatiedoelen omschreven. Ook de mogelijkheden in de omgeving worden bij het plan betrokken. De hulpvragen zijn erg divers en ook de duur van de behandeling kan verschillen: van een eenmalig advies tot een traject van weken tot maanden. Gemiddeld duurt de klinische revalidatie na een bijvoorbeeld een beroerte twee tot drie maanden, met aansluitend een periode van enkele maanden poliklinische behandeling. Onze specialisatie, is een intensief persoonlijk neurologisch revalidatie traject.

Multidisciplinaire aanpak:

Brede deskundigheid

De neurlogische revalidatiebehandeling wordt gegeven door een team van medische deskundigen, die ieder hun eigen specifieke bijdrage leveren:

De gehele behandeling staat onder supervisie van de revalidatie arts. Hij draagt zorg voor de volgende aspecten:

Hij zal als eerst de revalidatiediagnose bepalen. Deze diagnose komt tot stand uit het beoordelen van de stoornissen, beperkingen en de gevolgen hiervan voor het functioneren in het dagelijkse leven.
Dit functioneren wordt beoordeeld op het lichamelijk functioneren (somatisch): zijn er verlammingen en/of gevoelsstoornissen. Hoe gaat het lopen en zijn transfers mogelijk en is er sprake van verminderde coördinatie?
Heel belangrijk zijn de Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL: eten – wassen – aankleden – gaan – transfers – controle urine en stoelgang).
het maatschappelijk functioneren in de maatschappij: relatie – woning – beroep – hobby – opleiding.
Psychische gezondheid en het psychisch functioneren: hoe gaat men om met de beperkingen. Hoe is het ziektebesef, de informatieverwerking, de persoonlijkheid, de gemoedsstemming en de motivatie?
Communicatief functioneren: begrip, spraak, lichaamsschema, lezen, schrijven, geheugen.
Uitleg over de diagnose en prognose aan de patiënt.
Haalbare revalidatiedoelen vaststellen in overleg met patiënt en de andere teamleden.
Opmaken van een Multidisciplinair revalidatieplan specifieke medicatie voorschrijven bvb; spasticiteit behandelen
Adviseren van orthopedische schoenen, beugels ect.
Coördineren van de revalidatie proces door het begeleiden van de samenwerking van de verschillende revalidatieteamleden: verpleging, fysiotherapeuten, ergotherapeut, logopedisten, psychologe.
Naast het geven van individuele revalidatie behandelingen wordt ook in groepen gewerkt.

De logopedist houdt zich bezig met communicatie. Veel mensen hebben na een beroerte moeite met het begrijpen van taal en met spreken, lezen en schrijven (afasie).

De fysiotherapeut en de ergotherapeut trainen de houding, het opstaan, lopen en zelfverzorging. Ook leren zij de neurlogische patiënt omgaan met hulpmiddelen, zoals een rolstoel, evo of handspalk. Het doel is om weer te leren een serie belangrijke handelingen veilig en in de juiste volgorde uit te kunnen voeren.

Bij de psycholoog / cognitief therapeut worden belangrijke vaardigheden geoefend zoals het opnemen van informatie en het aanleren van geheugenstrategieën. Op de afdelingen voor sport en activiteitenbegeleiding leren de patiënten bezigheden die zij (weer) willen kunnen doen na de revalidatie en waarin zij zich kunnen uiten. Vaak zijn een activiteitenbegeleider en sportdocent betrokken bij de behandeling. Voor de patiënt – maar ook voor partner en familie – is de begeleiding door de maatschappelijk werker belangrijk. Er wordt advies gegeven over het regelen van financiële zaken en het aanvragen van voorzieningen. Ook de verpleging kunnen wij leveren indien nodig. Het liefst willen we dat de patient zoveel mogelijk zelf doet.

In het revalidatie centrum worden vaardigheden getraind die in de therapieën zijn geleerd. De revalidatiearts geeft leiding aan het behandelteam en stelt, in overleg met de patiënt, therapeuten, artsen, neuroloog en de familie het behandelplan op. Het revalidatie ars en het therapeuten team overlegt regelmatig over de vorderingen van de patiënt.

Inzicht met uitzicht

De revalidatiebehandeling bestaat uit het stimuleren van de vaardigheden en het bedenken en aanleren van compensatiestrategieën. Het is van belang dat men inzicht heeft in de eigen situatie. Iemand die niet goed kan lopen, begrijpt dat meestal wel. Voor iemand die niet kan spreken is het al veel moeilijker te overzien wat de gevolgen daarvan zijn. Mensen die hun geheugen kwijt zijn, weten niet dat ze dingen vergeten en denken er dus ook niet aan een agenda te gebruiken. Onze revalidatie begeleidt mensen bij het verbeteren van hun inzicht en reikt oplossingen en alternatieven aan.

Klinische revalidatie

Allereerst komt in de klinische fase de zelfverzorging aan bod: wassen, aankleden, tanden poetsen, scheren en veilig naar het toilet gaan. Uiteraard moet iemand zich kunnen voortbewegen. Is looptraining nodig? Moet er een beugel of een rolstoel worden aangevraagd? De behandeling richt zich op de basisvoorwaarden voor een zelfstandig leven. Als iemand zich veilig kan redden in de eigen woning, en als de nodige hulp en aanpassingen zijn geregeld, kan de CVA revalidatie poliklinisch worden voortgezet.

Intensieve Tussenfase

Heeft U in Nederland in een revalidatiekliniek gerevalideerd en bent u daar ontslagen? U bent overgebracht naar de Poliklinische revalidatie maar denkt met een intensief traject meer resultaat te kunnen behalen? Dan heeft Revalidatiecentrum Medifit het behandeltraject voor u. Wij hebben na jarenlange ervaring in neurorevalidatie een speciaal intensief persoonlijk revalidatie project ontwikkeld. Dit traject sluit volledig aan op het normale behandelverloop van de Klinische revalidatie. Het is echter intensief en hierdoor ook erg effectief. U bent bij ons minstens 4 uur per dag intensief aan het werk met daarbij nog de nodige zorg. Dit gebeurt in onze revalidatie kliniek aan de Costa Blanca. U verblijft in een luxe appartement geheel voor uzelf met uw begeleider. U heeft dus niet het gevoel in een revalidatiekliniek te zitten.

Poliklinische revalidatie

In de eerste fase na een opname wil de patiënt meestal zo snel mogelijk naar huis, maar eenmaal thuis wordt iemand pas echt met de beperkingen geconfronteerd. Vandaar dat wij de intensieve tussenfase in een luxe appartement aanbieden. Dit lijkt veel meer op de thuissituatie dan in een regulier revalidatiecentrum. In de poliklinische fase worden dan ook gerichtere keuzes gemaakt. Ook wordt in deze fase bekeken of mensen hun werk weer op kunnen pakken of een andere zinvolle dagbesteding kunnen vinden, zoals vrijwilligerswerk of het bezoeken van een activiteitencentrum. De revalidatiebehandeling stopt als de in het behandelplan gestelde doelen behaald zijn en/of het best haalbare resultaat bereikt is. De patiënt blijft in de regel nog enige tijd onder controle van de revalidatiearts. Vaak ontstaan na verloop van tijd nieuwe hulpvragen. Specifieke vaardigheden kunnen dan in enkele poliklinische behandelingen worden geoefend.