Neurologisch Revalidatie traject

“Onze specialisatie, is een intensief neurologisch revalidatie traject te bieden aangepast aan de wensen en mogelijkheden van iedere afzonderlijk patiënt”.

Neurologische patiënten met complexe problemen zijn bij ons in het revalidatiecentrum op de juiste plaats. De specialistische revalidatiegeneeskundige zorg bij revalidatiecentrum Medifit Reha biedt veel expertise op het gebied van hersenletsel na neurologische problemen als bijvoorbeeld een beroerte, herseninfarct, NAH en CVA. Hierdoor kan een veelheid van neurologische problemen worden aangepakt.

Het voordeel in Spanje is dat wij met het budget van de Nederlandse zorgverzekeraars, wij meer uren persoonlijke revalidatie therapie kunnen bieden door de lagere loon en huisvesting kosten in Spanje. Hierdoor krijgt de patiënt meer revalidatie uren en op maat gesneden individuele revalidatie zorg, herstel gaat hierdoor sneller en er worden betere resultaten bereikt.

U bent bij ons minstens 3, meestal 4 tot soms 5 uur per dag intensief aan het revalideren. De revalidatiegeneeskunde is een combinatie van fysiotherapie, ergotherapie, psychotherapie, cognitieve therapie, revalidatie training in de oefenzaal en hydrotherapie in ons zwembad.

 

Het Individuele revalidatie behandelplan

De neurologische revalidatie helpt u om met uw beperkingen zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijkse leven en zo zelfstandig mogelijk te zijn. Wij vinden het essentiëel om naar uw wensen te luisteren en het revalidatie behandelplan en behandeldoelen daarop af te stemmen. Revalidatie is bij revalidatiecentrum Medifit maatwerk. Voor iedereen wordt een individueel neurologisch revalidatie behandelplan opgesteld. In overleg met de patiënt en de familie worden de revalidatiedoelen omschreven. De hulpvragen zijn erg divers en ook de duur van de behandeling kan verschillen: van een éénmalig advies tot een traject van weken tot maanden. Gemiddeld duurt de klinische revalidatie na bijvoorbeeld een beroerte 6 tot 8 weken, echter soms 4 tot 6 maanden.  Aansluitend kan er na een klinisch revalidatie traject een periode van poliklinische revalidatie behandeling volgen.

Multidisciplinaire aanpak

De neurologische revalidatie behandeling wordt gegeven door een team van medische deskundigen zoals onze revalidatiearts, neuroloog, neurochirurg, cardioloog, neuropsycholoog, psycholoog en het therapeuten-team die ieder hun eigen specifieke bijdrage leveren.

De revalidatiearts geeft leiding aan het behandelteam en stelt, in overleg met de patiënt en het medisch team het behandelplan op. De revalidatiearts en het medisch team overlegt regelmatig over de vorderingen van de patiënt en vervolgens worden de behandeldoelen en het revalidatie programma bijgesteld en aangepast aan de nieuwe situatie.

De gehele behandeling staat onder supervisie van de revalidatiearts. Hij draagt zorg voor de volgende aspecten: 

 • Hij zal als eerste de revalidatiediagnose bepalen. Deze diagnose komt tot stand uit het beoordelen van de stoornissen, beperkingen en de gevolgen hiervan voor het functioneren in het dagelijkse leven.
 • Dit functioneren wordt beoordeeld op het lichamelijk functioneren (somatisch): zijn er verlammingen en/of gevoelsstoornissen. Hoe gaat het lopen en zijn transfers mogelijk en is er sprake van verminderde coördinatie?
 • Heel belangrijk zijn de Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL: eten – wassen – aankleden – gaan – transfers – controle urine en stoelgang).
 • Het maatschappelijk functioneren in de maatschappij: relatie – woning – beroep – hobby – opleiding.
 • Psychische gezondheid en het psychisch functioneren: hoe gaat men om met de beperkingen. Hoe is het ziektebesef, de informatieverwerking, de persoonlijkheid, de gemoedsstemming en de motivatie?
 • Communicatief functioneren: begrip, spraak, lichaamsschema, lezen, schrijven, geheugen.
 • Uitleg over de diagnose en prognose aan de patiënt.
 • Haalbare revalidatiedoelen vaststellen in overleg met patiënt en de andere teamleden.
 • Opmaken van een Multidisciplinair revalidatieplan en eventueel specifieke medicatie voorschrijven.
 • Adviseren van orthopedische schoenen, beugels etc.
 • Coördineren van het revalidatieproces door het begeleiden van de samenwerking van de verschillende revalidatieteamleden: verpleging, fysiotherapeuten, ergotherapeut, neuroloog, cardioloog en neuropsychologe.

De fysiotherapeut en de ergotherapeut trainen de houding, het opstaan, lopen en zelfverzorging. Ook leren zij de neurologische patiënt omgaan met hulpmiddelen, zoals een rolstoel, EVO of handspalk. Het doel is om weer te leren een serie belangrijke handelingen veilig en in de juiste volgorde uit te kunnen voeren.

Bij de neuropsycholoog en cognitief therapeut worden belangrijke vaardigheden geoefend zoals het opnemen van informatie en het aanleren van geheugenstrategieën. Op de afdelingen voor activiteitenbegeleiding leren de patiënten bezigheden die zij (weer) willen kunnen doen na de revalidatie en waarin zij zich kunnen uiten. Vaak zijn een activiteitenbegeleider en ergotherapeut betrokken bij de behandeling. In het revalidatiecentrum worden vaardigheden getraind die in de therapieën zijn geleerd.

Inzicht met uitzicht

De revalidatiebehandeling bestaat uit het stimuleren van de vaardigheden en het bedenken en aanleren van compensatiestrategieën. Het is van belang dat men inzicht heeft in de eigen situatie. Iemand die niet goed kan lopen, begrijpt dat meestal wel. Voor iemand die niet kan spreken is het al veel moeilijker te overzien wat de gevolgen daarvan zijn. Mensen die hun geheugen kwijt zijn, weten niet dat ze dingen vergeten en denken er dus ook niet aan een agenda te gebruiken. revalidatiecentrum Medifit begeleidt mensen bij het verbeteren van hun inzicht en reikt oplossingen en alternatieven aan.

Klinische revalidatie

Allereerst komt in de klinische fase de zelfverzorging aan bod: wassen, aankleden, tandenpoetsen, scheren en veilig naar het toilet gaan. Uiteraard moet iemand zich kunnen voortbewegen. Is looptraining nodig? Moet er een beugel of een rolstoel worden aangevraagd? De behandeling richt zich op de basisvoorwaarden voor een zelfstandig leven. Als iemand zich veilig kan redden in de eigen woning, en als de nodige hulp en aanpassingen zijn geregeld, kan de neurologische revalidatie poliklinisch worden voortgezet.

Voor het verblijf tijdens de revalidatie zijn er 2 opties:

 • U verblijft in een luxeappartement met eventueel een begeleider of partner (gratis verblijf). Er zijn 9 appartementen beschikbaar met een balkon of een patioterras.
 • Verblijf op de revalidatie afdeling in een van onze 24 kamers (12 kamers met zeezicht) en 24 uur verpleging en verzorging.

De revalidatiebehandeling stopt als in het behandelplan de gestelde doelen behaald zijn en/of het best haalbare resultaat bereikt is. De patiënt blijft in de regel nog enige tijd onder controle van de revalidatiearts. Vaak ontstaan na verloop van tijd nieuwe hulpvragen. Specifieke vaardigheden kunnen dan in enkele poliklinische behandelingen worden geoefend. De poliklinische revalidatie kan natuurlijk ook worden voort gezet in Nederland, wij hebben namelijk prima contacten met revalidatiecentra en revalidatieartsen in Nederland.

Heeft U in Nederland in een revalidatiekliniek gerevalideerd en bent u daar ontslagen? Bent U nu in een poliklinisch revalidatie traject maar denkt met een klinisch revalidatie traject meer resultaat te kunnen behalen?  Of bent u nog in het ziekenhuis of in een verpleeghuis en u wilt graag zo snel mogelijk beginnen aan kwalitatief goede neurologische revalidatie? Dan heeft revalidatiecentrum Medifit het juiste revalidatie traject voor u.