Revalideren in Spanje

Inicio/Revalideren in Spanje

About Revalideren in Spanje

Este autor no presenta ningún detalle.
So far Revalideren in Spanje has created 14 blog entries.

Weer (op)staan en lopen na een beroerte

Een CVA (cerebraal vasculair accident) oftewel beroerte of hersenbloeding, is een stoornis in de bloedtoevoer naar de hersenen. Meestal leidt het tot veranderingen in gedrag en lichamelijk functioneren, en heeft het een grote impact op het dagelijks leven. Het kan zijn dat een lichaamshelft verlamd raakt en dat er problemen zijn met spreken en het begrijpen van wat er gezegd wordt. Het opstaan en lopen is over het algemeen niet mogelijk en moet opnieuw aangeleerd worden, omdat dit zo ontzettend belangrijk is voor het onafhankelijk functioneren en de bewegingsvrijheid. Als de acute fase voorbij, moet er zo snel mogelijk begonnen worden met revalideren. In dit artikel beperken we ons tot het weer leren opstaan en lopen, omdat dit heel belangrijk is voor de kwaliteit van leven. Door de beschadiging van bepaalde zenuwcellen verandert de aansturing van spieren. Zo krijgen sommige spieren te veel prikkels en daardoor een verhoogde spanning (spasme), en andere spieren minder prikkels en raken verzwakt. Het gevolg spannen de gespannen spieren te krachtig aan, en de verzwakte spieren niet of te weinig. Voor het been heeft dit tot gevolg dat het niet in staat is het lichaamsgewicht te dragen. In de voet kan het leiden tot een spitsvoet of juist een klapvoet. Al met al maakt dit het onmogelijk om normaal te staan of te lopen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit probleem te behandelen, afhankelijk van de ernst van het spasme en /of de spierzwakte. Met fysiotherapie wordt al enkele dagen na het CVA begonnen met zittraining (om de balans te oefenen), en het oefenen van het in en uit bed komen en in en uit een stoel komen, de zgn. transfers. Als dit goed gaat, wordt zo snel mogelijk begonnen

Goede revalidatie en prettige sfeer

Ik ben 8 weken bij revalidatiecentrum Medifit behandeld voor mijn problemen aan mijn rechterhand en been na een beroerte in juni 2017. Toen ik bij Medifit kwam zat ik bijna heel de dag in een rolstoel en nu loop ik weer met een stok en soms met een rollator. De fysiotherapeut en ergotherapeuten hebben veel met mij gewerkt met individuele therapie zodat ik mezelf weer redelijk redden kan. Ook heb ik veel baat gehad van de consulten van de psycholoog / psychotherapie zijn, ze hebben mij enorm geholpen mijn nieuwe situatie te accepteren en met veel motivatie deze situatie porberen te verbeteren. De revalidatiearts heeft me veel uitleg gegeven over mijn diagnose en prognose, hij was de persoon die de therapeuten iedere keer weer nieuwe instructies gaf om mijn revalidatieprogramma te veranderen. Dit betekende meestal het revalidatieprogramma zwaarder en moeilijker te maken, dit was niet altijd makkelijk maar dit heeft me wel daar gebracht waar ik dacht nooit te komen. Ik heb na afloop van het revalidatie traject een huiswerk oefenprogramma mee gekregen om nog verder te verbeteren. Helaas woon ik in Nederland en moet voor mijn vervolg poliklinische fysiotherapie revalidatie verder in Nederland. Ik was graag nog langer in Spanje bij revalidatiecentrum Medifit gebleven maar dat is door mijn persoonlijke situatie niet mogelijk. Ik de 2 maanden dat ik bij dit revalidatiecentrum ben geweest heb ik meer bereikt als de 8 maanden hiervoor in Nederland. Revalidatie bij Medifit is wel intensief en vermoeiend maar hierdoor worden er weel doelen bereikt die na mijns inziens niet bereikt zouden worden. Ook wil ik benadrukken dat de sfeer in dit revalidatiecentrum heel aangenaam is, de relatie tussen patiënt en hulpverlener is heel prettig. Omdat ik na mijn

MS revalidatie in Spanje

Nadat ik al bijna 20 jaar met MS leef werd mijn situatie steeds moeilijker om zelfstandig te blijven wonen. Ik ben alleenstaande en bijna 60 jaar oud. Ik voel me nog te jong om in een verpleeghuis te komen, echter was mijn thuissituatie onhoudbaar ondanks de thuiszorg en de hulp van familie en kennissen. Een kennis van mij vertelde mij over de goede revalidatie die ze had gehad bij het neurologische revalidatiecentrum Medifit in Spanje. Mijn kennis had daar 2 of 3 maanden revalidatie gehad nadat ze een beroerte had gehad toen ze in Spanje aan het overwinteren was. Na haar ontslag uit het ziekenhuis is ze toen bij revalidatiecentrum Medifit terecht gekomen. Ik woon echter in Nederland en was zelfs nog nooit in Spanje geweest, ik ben daarom eerst in Nederland in een revalidatiecentrum terecht gekomen. Echter toen ik 2 weken erna nogmaals met mijn kennis sprak en ik haar mijn ervaringen vertelde over de revalidatie en die vergeleek met die van haar heb ik het besluit genomen over te stappen en naar Spanje te gaan voor de revalidatie. Ik heb contact opgenomen met het revalidatiecentrum en gelukkig spraken ze daar allemaal Nederlands. Ik kon meteen komen en alles werd vergoed door mijn verzekering. Ik was bij aankomst op het vliegveld erg nerveus, echter werd ik geholpen door personeel van het vliegveld omdat ik in een rolstoel zat. Ze hielpen mij met de koffers en brachten mij door de douanecontrole post. Bij de uitgang stond de chauffeur met een naambordje met mijn naam erop, wat een opluchting! De chauffeur Ray bracht me naar de revalidatieafdeling voor mijn verblijf en de revalidatie. De volgende dag heb ik als eerste een uitgebreid onderzoek gekregen van de

Revalidatie bij MS

Ondanks het feit dat er steeds meer bewijzen zijn dat revalidatie en lichaamsbeweging doeltreffend zijn voor mensen met MS  / Multiple Sclerosis, worden deze middelen nog steeds niet volledig benut voor het beheersen van met name MS vermoeidheid. Lichaamsbeweging en vermoeidheid Vroeger kregen mensen met MS het advies rust te houden om zo verergering van MS-symptomen te voorkomen. Recente studies tonen aan dat lichaamsbeweging / revalidatie therapie geen kwaad kan bij MS en dat het mogelijk zelfs de vermoeidheid vermindert. Verschillende soorten lichaamsbeweging zijn getest ( cardio training, weerstandstraining, medische training therapie, revalidatie therapie, hydrotherapie), met over het algemeen positieve resultaten op het gevoel van vermoeidheid en de kwaliteit van leven. In de praktijk is het vaak lastig voor mensen met MS om met trainen / revalidatie therapie te beginnen en dit vol te houden. De toegang tot oefenruimtes zijn vaak beperkt en de onmogelijkheid om sommige apparaten te gebruiken kunnen frustrerend zijn. De geadviseerde intensiteit en de duur van de oefeningen zijn ook vaak niet geschikt voor mensen met MS. In veel gevallen is daarom een op maat gesneden programma nodig dat past bij de behoefte van het individu. Wanneer iemand met trainen / revalidatie therapie begint kan een tijdelijke verslechtering van de MS-symptomen optreden. Ook is vermindering van de vermoeidheid niet direct voelbaar. Dit kan ertoe leiden dat mensen met de revalidatie behandeling stoppen. Jammer, want door aanpassing van de intensiteit en duur van de revalidatie oefening wordt de training beter verdragen. Omdat MS vermoeidheid van dag tot dag verschilt, of zelfs varieert binnen de dag, kan het echter lastig zijn om de dagelijkse therapie oefeningen vol te houden. Revalidatie Behandelingen Bij de behandeling van MS wordt onderscheid gemaakt tussen symptomatische behandelingen en behandelingen die het beloop van de ziekte beïnvloeden. Symptomatische behandeling Symptomatische behandelingen zijn gericht op het bestrijden van

BEHANDELING BIJ WHIPLASH

Een whiplash trauma is een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp door een ongeval. Bij whiplash spreken we van een zweep beweging van de nek of wel nekverstuiking door een flinkeoverstrekking van het hals- wervelgebied. Hierdoor kunnen beschadigingen optreden in de weke delen, spieren, banden en gewrichten van de nekstreek. Soms kunnen de hersenstam (de telefooncentrale van het lichaam), ruggenmerg en hersenzenuwen beschadigd worden, waardoor mild hersenletsel kan ontstaan. Whiplash geassocieerde stoornis (WAD) wordt algemeen beschouwd als een weke delen letsel van de cervicale wervelkolom met vervelende symptomen zoals pijn in de nek en stijfheid, hoofdpijn, pijn in schouders en lumbale en thoracale wervelkolom, vermoeidheid, cognitieve en psychiatrische stoornissen, duizeligheid, visuele symptomen, paresthesieën (gevoelsstoornissen), neurologische symptomen en zwakte. OORZAAK Auto-ongevallen zijn de grootste oorzaak. De meest voorkomende daarvan en klassieke oorzaak is een achterop aanrijding. Ziet men dit aankomen, dan zet men automatisch de cervicale nek spieren strak door de schrikreactie en heeft men minder kans op letsel. De slingerbeweging is het groots bij een onverwachtse klap van achter en dus kunnen de gevolgen groot zijn. Het percentage van deze oorzaak bij whiplash ligt op 80%. Andere oorzaken zijn sportongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen in en om huis, ondeskundige behandelingen van een manueeltherapeut of osteopaat (kraken van de nek). Whiplash revalidatie therapie. Een complex klachtenpatroon na een whiplash behoort men multidisciplinair te behandelen, maar hoe en welke verschillende disciplines? Bij één behandelaar onder behandeling zonder dat er sprake is van interactie met andere disciplines is sterk af te raden. Het klachtenpatroon brengt met zich mee dat de whiplashpatiënt zich moet aanpassen in zijn/haar levensstijl, daarbij is multidisciplinaire begeleiding essentieel. Een goede samenstelling van een multidisciplinair team voor klinische of poliklinische revalidatie. Revalidatiearts en