Weer (op)staan en lopen na een beroerte

Een CVA (cerebraal vasculair accident) oftewel beroerte of hersenbloeding, is een stoornis in de bloedtoevoer naar de hersenen. Meestal leidt het tot veranderingen in gedrag en lichamelijk functioneren, en heeft het een grote impact op het dagelijks leven. Het kan zijn dat een lichaamshelft verlamd raakt en dat er problemen zijn met spreken en het begrijpen van wat er gezegd wordt. Het opstaan en lopen is over het algemeen niet mogelijk en moet opnieuw aangeleerd worden, omdat dit zo ontzettend belangrijk is voor het onafhankelijk functioneren en de bewegingsvrijheid. Als de acute fase voorbij, moet er zo snel mogelijk begonnen worden met revalideren. In dit artikel beperken we ons tot het weer leren opstaan en lopen, omdat dit heel belangrijk is voor de kwaliteit van leven. Door de beschadiging van bepaalde zenuwcellen verandert de aansturing van spieren. Zo krijgen sommige spieren te veel prikkels en daardoor een verhoogde spanning (spasme), en andere spieren minder prikkels en raken verzwakt. Het gevolg spannen de gespannen spieren te krachtig aan, en de verzwakte spieren niet of te weinig. Voor het been heeft dit tot gevolg dat het niet in staat is het lichaamsgewicht te dragen. In de voet kan het leiden tot een spitsvoet of juist een klapvoet. Al met al maakt dit het onmogelijk om normaal te staan of te lopen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit probleem te behandelen, afhankelijk van de ernst van het spasme en /of de spierzwakte. Met fysiotherapie wordt al enkele dagen na het CVA begonnen met zittraining (om de balans te oefenen), en het oefenen van het in en uit bed komen en in en uit een stoel komen, de zgn. transfers. Als dit goed gaat, wordt zo snel mogelijk begonnen