Monthly Archives: abril 2018

Inicio/2018/abril

MS revalidatie in Spanje

Nadat ik al bijna 20 jaar met MS leef werd mijn situatie steeds moeilijker om zelfstandig te blijven wonen. Ik ben alleenstaande en bijna 60 jaar oud. Ik voel me nog te jong om in een verpleeghuis te komen, echter was mijn thuissituatie onhoudbaar ondanks de thuiszorg en de hulp van familie en kennissen. Een kennis van mij vertelde mij over de goede revalidatie die ze had gehad bij het neurologische revalidatiecentrum Medifit in Spanje. Mijn kennis had daar 2 of 3 maanden revalidatie gehad nadat ze een beroerte had gehad toen ze in Spanje aan het overwinteren was. Na haar ontslag uit het ziekenhuis is ze toen bij revalidatiecentrum Medifit terecht gekomen. Ik woon echter in Nederland en was zelfs nog nooit in Spanje geweest, ik ben daarom eerst in Nederland in een revalidatiecentrum terecht gekomen. Echter toen ik 2 weken erna nogmaals met mijn kennis sprak en ik haar mijn ervaringen vertelde over de revalidatie en die vergeleek met die van haar heb ik het besluit genomen over te stappen en naar Spanje te gaan voor de revalidatie. Ik heb contact opgenomen met het revalidatiecentrum en gelukkig spraken ze daar allemaal Nederlands. Ik kon meteen komen en alles werd vergoed door mijn verzekering. Ik was bij aankomst op het vliegveld erg nerveus, echter werd ik geholpen door personeel van het vliegveld omdat ik in een rolstoel zat. Ze hielpen mij met de koffers en brachten mij door de douanecontrole post. Bij de uitgang stond de chauffeur met een naambordje met mijn naam erop, wat een opluchting! De chauffeur Ray bracht me naar de revalidatieafdeling voor mijn verblijf en de revalidatie. De volgende dag heb ik als eerste een uitgebreid onderzoek gekregen van de

Revalidatie bij MS

Ondanks het feit dat er steeds meer bewijzen zijn dat revalidatie en lichaamsbeweging doeltreffend zijn voor mensen met MS  / Multiple Sclerosis, worden deze middelen nog steeds niet volledig benut voor het beheersen van met name MS vermoeidheid. Lichaamsbeweging en vermoeidheid Vroeger kregen mensen met MS het advies rust te houden om zo verergering van MS-symptomen te voorkomen. Recente studies tonen aan dat lichaamsbeweging / revalidatie therapie geen kwaad kan bij MS en dat het mogelijk zelfs de vermoeidheid vermindert. Verschillende soorten lichaamsbeweging zijn getest ( cardio training, weerstandstraining, medische training therapie, revalidatie therapie, hydrotherapie), met over het algemeen positieve resultaten op het gevoel van vermoeidheid en de kwaliteit van leven. In de praktijk is het vaak lastig voor mensen met MS om met trainen / revalidatie therapie te beginnen en dit vol te houden. De toegang tot oefenruimtes zijn vaak beperkt en de onmogelijkheid om sommige apparaten te gebruiken kunnen frustrerend zijn. De geadviseerde intensiteit en de duur van de oefeningen zijn ook vaak niet geschikt voor mensen met MS. In veel gevallen is daarom een op maat gesneden programma nodig dat past bij de behoefte van het individu. Wanneer iemand met trainen / revalidatie therapie begint kan een tijdelijke verslechtering van de MS-symptomen optreden. Ook is vermindering van de vermoeidheid niet direct voelbaar. Dit kan ertoe leiden dat mensen met de revalidatie behandeling stoppen. Jammer, want door aanpassing van de intensiteit en duur van de revalidatie oefening wordt de training beter verdragen. Omdat MS vermoeidheid van dag tot dag verschilt, of zelfs varieert binnen de dag, kan het echter lastig zijn om de dagelijkse therapie oefeningen vol te houden. Revalidatie Behandelingen Bij de behandeling van MS wordt onderscheid gemaakt tussen symptomatische behandelingen en behandelingen die het beloop van de ziekte beïnvloeden. Symptomatische behandeling Symptomatische behandelingen zijn gericht op het bestrijden van

BEHANDELING BIJ WHIPLASH

Een whiplash trauma is een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp door een ongeval. Bij whiplash spreken we van een zweep beweging van de nek of wel nekverstuiking door een flinkeoverstrekking van het hals- wervelgebied. Hierdoor kunnen beschadigingen optreden in de weke delen, spieren, banden en gewrichten van de nekstreek. Soms kunnen de hersenstam (de telefooncentrale van het lichaam), ruggenmerg en hersenzenuwen beschadigd worden, waardoor mild hersenletsel kan ontstaan. Whiplash geassocieerde stoornis (WAD) wordt algemeen beschouwd als een weke delen letsel van de cervicale wervelkolom met vervelende symptomen zoals pijn in de nek en stijfheid, hoofdpijn, pijn in schouders en lumbale en thoracale wervelkolom, vermoeidheid, cognitieve en psychiatrische stoornissen, duizeligheid, visuele symptomen, paresthesieën (gevoelsstoornissen), neurologische symptomen en zwakte. OORZAAK Auto-ongevallen zijn de grootste oorzaak. De meest voorkomende daarvan en klassieke oorzaak is een achterop aanrijding. Ziet men dit aankomen, dan zet men automatisch de cervicale nek spieren strak door de schrikreactie en heeft men minder kans op letsel. De slingerbeweging is het groots bij een onverwachtse klap van achter en dus kunnen de gevolgen groot zijn. Het percentage van deze oorzaak bij whiplash ligt op 80%. Andere oorzaken zijn sportongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen in en om huis, ondeskundige behandelingen van een manueeltherapeut of osteopaat (kraken van de nek). Whiplash revalidatie therapie. Een complex klachtenpatroon na een whiplash behoort men multidisciplinair te behandelen, maar hoe en welke verschillende disciplines? Bij één behandelaar onder behandeling zonder dat er sprake is van interactie met andere disciplines is sterk af te raden. Het klachtenpatroon brengt met zich mee dat de whiplashpatiënt zich moet aanpassen in zijn/haar levensstijl, daarbij is multidisciplinaire begeleiding essentieel. Een goede samenstelling van een multidisciplinair team voor klinische of poliklinische revalidatie. Revalidatiearts en

Revalidatietherapie bij evenwichtsstoornissen

Evenwichtsstoornissen of duizeligheid bij een patiënt kunnen verschillende oorzaken hebben. Daarom is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Revalidatiecentrum Medifit onderzoekt en behandelt het menselijk evenwicht in al zijn verschillende aspecten, wij zijn onder andere gespecialiseerd in evenwichtsstoornissen, draaiduizeligheid en desoriëntatie. Na overleg en onderzoek wordt een revalidatietherapie voorstel geformuleerd, waarbij o.a. revalidatie in onze oefenzaal onder begeleiding van een fysiotherapeut een belangrijke rol speelt. Symptomen van evenwichtsstoornissen De meeste mensen klagen bij duizeligheid over draaierigheid, een licht gevoel in het hoofd, het gevoel alsof de wereld om hen heen draait of dat zijzelf rondtollen. Dit onaangename gevoel kan gepaard gaan met allerlei andere klachten zoals angst, misselijkheid en braken. Soms echter hebben mensen alleen last van balansproblemen bij het lopen, opstaan of traplopen. Hierbij is er een gevaar om te vallen en dit geeft vaak veel angst. Behandeling en revalidatie van evenwichtsstoornissen Sommige evenwichtsstoornissen kunnen goed behandeld worden met medicijnen. Voor andere vormen kan fysiotherapie, manueel therapie, osteopathie of revalidatie/oefentherapie een oplossing bieden. Revalidatie van patiënten met evenwichtsproblemen Deze patiënten kunnen worden opgedeeld in 2 groepen: enerzijds onderscheiden we de groep met Benigne Paroxysmale Positionele Vertigo (BPPV) en anderzijds zijn er de patiënten met andere stoornissen in het evenwichtsorgaan of naar aanleiding van een neurologisch probleem als , MS ( Multiple sclerose, CVA of een beroerte. BPPV-patiënten krijgen plotse aanvallen van draaiduizeligheid door bepaalde hoofdbewegingen en/of positieveranderingen. Met name bij het opstaan of gaan liggen en omdraaien in bed.  Zij kunnen worden geholpen met de Epley-manoeuvre therapie. Dit zijn normaal gesproken 3 behandelingen van manuele therapie, de patiënten zijn hierdoor normaal gesproken in 1 week van de klachten af. BPPV is de meest voorkomende oorzaak in ons revalidatiecentrum van duizeligheid. In de groep van de andere evenwichtsstoornissen worden er gerichte evenwichtsoefeningen gedaan. Dit is revalidatietherapie en balanstraining onder begeleiding van

Revalidatie na een beroerte

Patiënten willen maar één ding: weer helemaal de oude worden. Dat kan echter helaas niet altijd. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat de patiënt zijn herstelkansen optimaal benut. Het doel van de revalidatie na een beroerte is, dat de patiënt weer zo goed en zelfstandig mogelijk functioneert. Geen patiëntengroep is zo divers als die van de neurologische patiënten. De gevolgen van een beroerte / CVA  zijn dan ook enorm uiteenlopend: van halfzijdige verlamming of taalproblemen tot gezichtsstoornissen of geheugenverlies. Daarom is ook de revalidatie uitgesproken multidisciplinair. Fysiotherapie en ergotherapie neemt vooral de motorische revalidatie op zich en de psychologe kan hulp bieden bij onder meer cognitieve problemen zoals geheugen- of aandacht stoornissen. Vaak is een gecombineerde therapie nodig. De behandeling staat onder leiding van onze revalidatiearts in nauwe samenwerking met de neuroloog en het therapeuten team. Bij de klinische revalidatie bestaat het programma uit 2 tot 4 uur revalidatie therapie per dag, bij ambulante revalidatie is dit meestal 2 a 3 maal per week gedurende 2 uur. Ook bieden wij voor patiënten een transferservice die de patiënt thuis kan ophalen om naar ons revalidatiecentrum te komen voor neurologische revalidatie. Hoe eerder de revalidatie start, hoe groter de kans op herstel. Vaak wordt al in de acute fase met fysiotherapie begonnen. We beginnen met het getroffen arm of het been passief in beweging te brengen, daarna proberen we al snel met actieve oefeningen te beginnen. Wij bieden onder andere neurologische individuele fysiotherapie, oefentherapie, NDT therapie, Bobath therapie en revalidatie therapie in onze medische oefenzaal en in ons verwarmd zwembad. Ook met ergotherapie wordt al vroeg gestart. ‘In het begin gaat het om basiszaken’, We positioneren de patiënt zo goed mogelijk in bed of in